Assisterande instituttleiar

Nils Ottar Antonsen

Arbeids- og kompetanseområde

Ledelse, undervisning og FoU. Sivilingeniør (1983) fra NTH (Nå NTNU) maskinavdelingen, Institutt for Kuldeteknikk. Jobbet som rådgivende ingeniør i 1984 – 2004. Arbeidsområder: Prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg, VVS, produksjonsplanlegging fiskeindustrianlegg, økonomiske analyser m.m. Daglig leder i rådgivende ingeniører Strømme & Helland as 1993 – 2005. Undervisning: Varme og ventilasjon, kulde- og varmepumpeteknikk, termodynamikk, termiske maskiner, gassteknologi, fornybare energikilder.
Underviser i
  • MAS123 Energi. Forbruk, kilder og teknologi