Senter for sjøsikkerhet

–blå operasjon og grønn visjon

Senter for sjøsikkerhet har ambisjoner om å være Vestlandets foretrukne arena for samhandling mellom akademia, maritimt næringsliv og maritime myndigheter. Sammen utvikler vi ny kunnskap som bidrar til å dekke kompetansegapet i den grønne og digitale omstillingen i maritimt næringsliv. Grønn skipsfart, sikker skipsfart og digitalisering er våre tematiske satsingsområder.

Aktuelle saker

 • Stor markering i rådhuset i Haugesund. Fra venstre ordfører Arne Christian Mohn, leder av programutvalget Helle Oltedal, hovedveileder Margareta Holtensdotter Lützhöft og Viet Dung Vu. Foto: Elin B. Øvrebø

  Viet Dung Vu disputerer fredag 23. september. Avhandlingen hans handler om brukersentrert utvikling i maritim industri. - Et utmerket eksempel på hvordan det maritime forskningsmiljøet ved HVL arbeider, sier prodekan for forskning, Ole Andreas Brekke.

 • Frå venstre: Dagleg leiar Trygve Nøkleby og styreleiar Marianne Møgster i Bergens Rederiforening, prorektor Gro Anita Fonnes Flaten og prodekan Øyvind Midtbø Bergen ved HVL. (Foto: Elin Øvrebø).

  Med Arendalsuka som ramme blei ein ny avtale mellom Bergen Rederiforening og Høgskulen på Vestlandet signert onsdag. Med avtalen får ingeniørmiljøet ved HVL finansiert ei ny stipendiatstilling, innretta mot teknisk forsking for grøn omstilling av skipsfarten.

 • Frå venstre Kristin Krohn Devold, Audun Pettersen og Geir Kåre Resaland.

  Korleis skal akademia bidra til auka busetting og bulyst i regionane? Bruk studentane som påskot til å gjere plassen attraktiv som bustad og få til byutvikling samtidig, foreslår Kristin Krohn Devold.

 • Illustrasjonsfoto: Shutterstock

  Forskingsprosjektet HUMANE har satt fokus på menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Den 23.august presenteres funnene via et åpent Teams-møte.

 • Deep Wind Offshore (DWO) føreslår fleire samarbeid med HVL innan teknologi, maritime operasjonar, digitalisering og miljø.

 • Ådne Lunestad kobler til Inergen-gassen. Foto: Arjen Kraaijeveld.

  Mastergradsstudent Ådne Lunestad reiste til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) for å kortslutte store battericeller. Han ønsket å studere den eksplosjonsartede brannen som kan oppstå i en battericelle og hvordan man kan begrense konsekvensene av en batteribrann ved å senke oksygennivået i batterirommet.

 • Mastergradsstudent Ådne Lunestad forsker på hvordan å hindre at en batteribrann blir katastrofal.

 • Liv Reidun Grimstvedt, Petter Aasen (USN) og Johanne Marie Trovåg.

  Instituttleder Johanne Marie Trovåg overtar som HVL sin representant i styringsgruppen for det nasjonale arbeidet med utvikling av de maritime profesjonsutdanningene.

 

Kontakt oss

bilde av Liv Reidun Grimstvedt

Liv Reidun Grimstvedt

Senterleiar for Senter for sjøsikkerhet

bilde av Kristoffer Fagervoll Sortland

Kristoffer Fagervoll Sortland

Innovasjonsrådgivar

 

Følg Senter for sjøsikkerhet på Facebook