Senter for sjøsikkerhet

–blå operasjon og grønn visjon

Senter for sjøsikkerhet er Vestlandets viktigste arena for samhandling mellom akademia, maritimt næringsliv og myndigheter. Sammen utvikler vi ny kunnskap som bidrar til å løse kompetansebehovet i den grønne omstillingen i maritimt næringsliv. Grønn skipsfart, sikker skipsfart og digitalisering er våre hovedsatsinger.

Aktuelle saker

  • Ådne Lunestad kobler til Inergen-gassen. Foto: Arjen Kraaijeveld.

    Mastergradsstudent Ådne Lunestad reiste til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) for å kortslutte store battericeller. Han ønsket å studere den eksplosjonsartede brannen som kan oppstå i en battericelle og hvordan man kan begrense konsekvensene av en batteribrann ved å senke oksygennivået i batterirommet.

  • Mastergradsstudent Ådne Lunestad forsker på hvordan å hindre at en batteribrann blir katastrofal.

  • Liv Reidun Grimstvedt, Petter Aasen (USN) og Johanne Marie Trovåg.

    Instituttleder Johanne Marie Trovåg overtar som HVL sin representant i styringsgruppen for det nasjonale arbeidet med utvikling av de maritime profesjonsutdanningene.

 

Kontakt oss

bilde av Liv Reidun Grimstvedt

Liv Reidun Grimstvedt

Senterleiar for Senter for sjøsikkerhet

bilde av Kristoffer Fagervoll Sortland

Kristoffer Fagervoll Sortland

Innovasjonsrådgivar

 

Følg Senter for sjøsikkerhet på Facebook