Den neste bølgen av maritimt lederskap

Et nytt lederprogram skal ta neste generasjons ledere inn i morgensdagens grønne maritime industri.

I samarbeid med Handelshøyskolen BI og Maritime Bergen tilbyr Høgskulen på Vestlandet lederprogrammet «Next Wave Maritime Leadership program». Programmet ble lansert på Nor-Shipping messen i Lillestrøm denne uken.   

-Økt mangfold, innovasjon, digitalisering og det grønne skiftet er noen av de viktigste utfordringene den maritime næringen står ovenfor. Ledelse vil bli både krevende og avgjørende når så store endringer skal realiseres i det enkelte selskap og i den samlede næringen, sier sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Gjennom fem akademiske samlinger og parallelle sesjoner rettet mot mangfold, selvutvikling og mentorskap, skal 30 ansatte få utviklingen de trenger for å bli morgendagens ledere. Programmet skal dekke temaer som ledelse, strategi, digitalisering, innovasjon, mangfold og bærekraft.

-Dette gleder vi oss stort til. HVL har en lang tradisjon med maritim forskning og utdanning, og en bredt forankret maritim satsing på tvers av fakultet og institutt. Vi er trygge på at etableringen av dette programmet i tett dialog med Maritime Bergen og BI vil tilføre markedet et tilbud som både er spennende og fremtidsrettet og samtidig tilfører både regional, nasjonal og global verdi. HVL er en institusjon som verdsetter samspill, bærekraft og nyskaping, og dette maritime samarbeidet treffer midt i vårt DNA. Vårt interdisiplinære Senter for Sjøsikkerhet med fokus på blå operasjon og grønn visjon blir også sentralt i den videre utviklingen, sier instituttleder Tone Merete Brekke ved Institutt for økonomi og administrasjon.

-Vi skal gjennom Next Wave Maritime Leadership Program samarbeide med akademia og industrien, for å få frem flere forbilder samt synliggjøre og styrke maritim næringens posisjon som en attraktiv og verdensledende næring, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Lederprogrammet starter opp allerede høsten 2022.