Oppstartsmøte for forskningsprosjektet "Sikkerhet i møte med det grønne skiftet"

Prosjektet skal styrke forsking og utdanning ved HVL i Haugesund gjennom å videreutvikle Senter for sjøsikkerhet.

Senteret, som tidlegare ble kalt Maritime Competence and Test Cluster Haugesund (MarCATCH), har et forskningsfelt som omfatter menneskelige faktorer, menneske –maskininteraksjon (HMI), datavitenskap, styringsteknologi og elektroteknikk, marin arkitektur, havteknikk og ulike samfunnsvitenskapelige fagfelt.

Fokus på havvind og hydrogen

Prosjektet «Sikkerhet i møte med det grønne skiftet» vil være sentrert rundt sikkerhetskultur i møte med grønn energi og omstilling i maritimt næringsliv med særlig fokus på problemstillinger rundt havvind og hydrogen. Prosjektet er et svar på behovene definert i Nærings-og Innovasjonsstrategien for Rogaland, Veikart for Haugalandet 2021-2025: strategi for næringsutvikling-Haugaland Vekst, innspill fra regionalt næringsliv, samt høgskulen sitt arbeid med å bli et profesjons-og arbeidslivsrettet universitet.

Tverrfaglig team

Tirsdag 9.august var arbeidsgruppen samlet fysisk i Haugesund for oppstartsmøte. Det tverrfaglige teamet består av professor Margareta Holtensdotter Lützhöft (fagansvarlig/veileder), Liv Reidun Grimstvedt (prosjektleder), Vedrana Jez (forsker), Simon Norheim Colclough (forsker), Kjersti Melberg (forsker), Hallstein Madsen (forskningsrådgiver), Kristoffer Fagervoll Sortland (innovasjonsrådgiver), Andrés Franklin Olivares Lopez (veileder stipendiat) og Velaug Myrseth Oltedal (veileder stipendiat).
I tillegg deltok Tone Merete Brekke (leder av Institutt for økonomi og administrasjon Knut Steffen Vall Kvala (assisterende leder av Institutt for økonomi og administrasjon) og Johanne Marie Trovåg (leder av Institutt for maritime studium) på møtet.