Overtar stafettpinnen

Instituttleder Johanne Marie Trovåg overtar som HVL sin representant i styringsgruppen for det nasjonale arbeidet med utvikling av de maritime profesjonsutdanningene.

Senterleder Liv Reidun Grimstvedt har deltatt i arbeidet siden oppstarten i 2011, men nå overtar Trovåg stafettpinnen.

Markom 2020 (2021) har vært et langsiktig prosjekt for å øke samarbeidet mellom institusjoner som gir nautisk og maskinteknisk profesjonsutdanning til beste for felles kompetanseheving. Prosjektet har lagt fram gode resultat som omfatter bachelor i nautikk med integrert praksis, overgangstilbud fra fagskole til bachelor, flere masterutdanninger, felles forskning, senter for fremragende utdanning og felles ph.d.-grad i nautiske operasjoner. Samarbeidet har også vært viktig som forum for kvalitetsheving mellom de fire UH- institusjonene og fagskolene.

Når Trovåg nå overtar styringen fra HVL sin side, er det i et nytt program som organiseres av HK-dir og som har fått navnet Markom2. Rektor Petter Aasen fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) var arkitekten for samarbeidet fra oppstart og han vil lede det strategisk viktige arbeidet videre.