Deltar i nasjonal referansegruppe for Horisont Europa

Professor Margareta Lützhöft er utnevnt av Forskningsrådet til å delta i en nasjonal referansegruppe for forskingsstruktur for Horisont Europa.

Horisont Europa er EUs sjuårige rammeprogram for forskning og innovasjon. De nasjonale referansegruppene skal blant annet være arena for innspill til Norges påvirkning av prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa.

– Jeg er veldig glad for å bli spurt om å være med i nasjonal referansegruppe for forskningsinfrastruktur i Horisont Europa. Jeg har alltid vært interessert i forskningsinfrastruktur, tolket i en bredere forstand. All støtte til det tverrdisplinære arbeidet, enten dette gjelder til databaser, andre programvarer eller maskinvarer, er veldig gledelig. Samfunnet og arbeidslivet vil møte nye problemstillinger som må jobbes med på tvers av tradisjonell forskning og utviklingsområder, sier Margareta Lützhöft og gleder seg til å delta i arbeidet som ennå ikke har startet opp.


Medlemmene i referansegruppene for Horisont Europa representerer ei stor breidde og kjem frå ulike forskingsinstitusjonar, klynger, private og offentlege verksemder. Av totalt ni referansegrupper, er HVL representert i fire av dei.

Oppnevningsperioden er 1. juli 2022 til 30. juni 2024.

I tillegg til Margareta Lutzhoft deltar disse fra HVL :
Lars Coenen ved Mohnsenteret: referansegruppe for mat, bioøkonomi, naturressursar, landbruk og miljø.
Guillaume Frédéric Lapeyre (AFII): Referansegruppe for digitalisering, næringsliv og romvirksomhet.
Terje Gravdal (AFII): Referansegruppe for implementering og deltagelsesregelverk.