Arbeids- og kompetanseområde

Fagansvarlig for forskingsbasert innovasjon i Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon. Jobber primært med innovasjon, kommersialisering og IPR-spørsmål, og er HVLs hovedkontakt opp mot de kommersialiseringsaktørene som høgskolen samarbeider med (Vestlandets Innovasjonsselskap -VIS, Valide og Kunnskapsparken Vestland).

Jeg jobber også med eksternfinansiering knyttet til innovasjonsprosjekter, særlig opp mot Forskningsrådet, Horisont Europa og EØS-midlene.

Jeg er utdannet statsviter med mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i implementering av EUs fornybardirektiv i Norge og Baltikum. Jeg har også arbeidet tre år i Brussel ved Stavangerregionens Europakontor fra 2014-2017.