Arbeids- og kompetanseområde

Forskningsrådgiver ved avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon. Jobber primært med eksternfinansiering, innovasjon, kommersialisering og IPR-spørsmål. Jeg bidrar blant annet i utvikling av søknader om ekstern finansiering fra både nasjonale og EU-programmer, herunder primært Horisont Europa, Forskningsrådet, Regionalt Forskningsfond Vestland, EØS-midlene samt Interreg- og JPI/ERA NET-programmer.

Jeg er utdannet statsviter med mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i implementering av EUs fornybardirektiv i Norge og Baltikum. Jeg har også arbeidet tre år i Brussel ved Stavangerregionens Europakontor, som representerer 29 medlemmer fra offentlig sektor, akademia og næringsliv i Rogaland. Hovedoppgavene var å bistå kontorets medlemmer i å benytte seg av mulighetene europeisk samarbeid representerer gjennom EØS-avtalen, først og fremst gjennom å søke midler under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.