Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon

Avdelinga hjelper til med rådgjeving, administrasjon og sakshandsaming knytt til HVL sine forskings-, internasjonaliserings- og innovasjonsaktivitetar. AFII er delt inn i ei eining for internasjonalisering og ei eining for forskingsadministrasjon.

bilde av Eirin Fausa Pettersen

Eirin Fausa Pettersen

Avdelingsleiar


 Elin Kvaale er nestleiar for Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon (AFII).

Prorektor for forsking, Christine Øye, har det overordna ansvaret for forskinga ved HVL.

Eining for forskingsadministrasjon

Eining for internasjonalisering