Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon

Avdelinga hjelper til med rådgjeving, administrasjon og sakshandsaming knytt til HVL sine forskings-, internasjonaliserings- og innovasjonsaktivitetar. AFII er delt inn i ei eining for internasjonalisering og ei eining for forskingsadministrasjon.

Prorektor for forsking, Gro Anita Fonnes Flaten, har det overordna ansvaret for forskinga ved HVL.

Eirin Fausa Pettersen er avdelingsleiar for Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon (AFII). Elin Kvaale er nestleiar. 

Eining for forskingsadministrasjon

Eining for internasjonalisering