Turid Hillestad Nel
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-15

Arbeids- og kompetanseområde

Seniorrådgjevar innan forsking ved Avdeling for Forsking, Internasjonalisering og Innovasjon. Eg jobbar med rapportar, utgreiing- og analyseverksemd. Førebuing av saker til styre, råd og utval, strategiutvikling, leiarstøtte, oppfølging av forskingsadministrative og forskingsstrategiske saker, interne prosjekt og utviklingsarbeid.