Fagansvarleg

Solveig Råheim Grønsdal

Solveig Råheim Grønsdal
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV212

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er fagansvarleg for analyse og utgreiing i AFII internasjonalisering. Eg arbeider  med kunnskapsgrunnlag, analysar og rapportar knytt til utvikling av det internasjonale arbeidet i HVL. I tillegg til dette har eg oppgåver knytt til oppfølging av interne prosjekt og utviklingsarbeid, leiarstøtte og strategiutvikling.

Eg er og ein del av arbeidsgruppa som skriv universitetssøknaden.