Seniorrådgivar, fagansvarleg internasjonale prosjekt

Maren Stallemo

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber i AFII internasjonalisering og er fagansvarlig for internasjonale prosjekter. Jeg og kollegene mine i faggruppen rådgir på søknader om eksternfinansierte internasjonale samarbeid, særlig de som gjelder utdanningssamarbeid (utlysninger via Erasmus+, Diku, Norad m.m). Vi hjelper også til med rådgivning etter tildeling, i oppstarts og kontraktsfasen, gjennomføringsdelen og avslutning av prosjektet.