Arbeids- og kompetanseområde

Rådgiver for internasjonalisering med ansvarsområde innenfor analyse og utvikling, samt rådgiving opp mot Erasmus+ samarbeidspartnerskap. 

Arbeidsoppgaver:
- Støtte til fakultet og ledelse i utvikling av internasjonaliseringsvirksomheten
- Utviklingsarbeid knyttet til HVL sine strategiske ambisjoner gjennom utrednings- og analyse knyttet til ansvarsområdet
- Informasjon og veiledning knyttet til Erasmus+ samarbeidspartnerskap, og støtte til utvikling av slike søknader

Jeg en del av HVL sitt prosjektstøtteteam og har kompetanse på prosjektstyring og bruk av HVL sin prosjektportal. Jeg har også solid erfaring i bruk av SurveyXact og Plandisc.