Arbeids- og kompetanseområde

Som nestleder i avdelingen har jeg ansvar for internasjonalisering. Jeg er utdannet sykepleier (1993) og har hovedfag i sosialantropologi (1999). Jeg er leder for 14 medarbeidere som jobber med student- og ansattmobilitet, internasjonale samarbeidsavtaler og søknader om internasjonale prosjekter m.m. Vår viktigste jobb er å bidra til, og legge til rette for, at studenter, ansatte og ledere får gode administrative tjenester innen våre ansvarsområder og å gi råd og støtte til utvikling av HVL innenfor internasjonaliseringsfeltet. Selv har jeg lang erfaring med internasjonalisering av høyere utdanning og er HVL sin kontaktperson for European University Association (EUA) og Southern African - Nordic Centre (SANORD).