Arbeids- og kompetanseområde

 

› Forskningsadministrasjon knyttet til eksternt finansiert virksomhet, Forskningsrådet, Horisont Europa, Eea etc..  

› LEAR - EUs Participant Portal 

› Prosjektleder for PES midlene - økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont Europa

› Samarbeidsavtaler / kontrakter  

›  IPR / Innovasjon / Kommersialisering 

› Tall og statistikk – søknader og resultater

 

 

Utvalde publikasjonar