Arbeids- og kompetanseområde

 

Forskningsadministrasjon knyttet til eksternt finansiert virksomhet, Forskningsrådet, H2020, Eea etc..  
LEAR - EUs Participant Portal 
Prosjektleder for PES midlene - økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 
Samarbeidsavtaler / kontrakter  
  IPR / Innovasjon / Kommersialisering 
Tall og statistikk – søknader og resultater

 

 

Utvalde publikasjonar