Solveig Lund Witsø
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-69

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektkoordinator ved Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon, med ansvar for å følge opp forskningsprosjekt som har ekstern finansiering fra nasjonale programmer, EU-programmer og internasjonale partnerskap. 

Kompetanse:

  • Oppfølging av forskningsprosjekt finansiert av EU og NFR​​​, fra start til slutt
  • Forskningsrådgivning
  • Forskningsetikk
  • Formidling/nettsider
  • Forskerutdanning
  • Cristin

Bakgrunn:

  • Forskningsrådgiver ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL
  • Ph.d.-koordinator ved Klinisk institutt, UiB
  • Ph.d.i celle og molekylærbiologi fra UiB (2014)
  • Masergrad i human ernæring fra UiB