Arbeids- og kompetanseområde

Administrasjon, saksbehandling og rådgiving knyttet til HVL sin internasjonale virksomhet med særlig vekt på arbeid med mobilitet og utvekslingsavtaler.

  • Saksbehandler søknader om utveksling og innveksling
  • Koordinerer mottak av internasjonale utvekslingsstudenter
  • Bolig for internasjonale utvekslingsstudenter. Kontaktperson for studentorganisasjonen Sammen
  • Oppfølging av Internasjonale studentassistenter fra hver campus
  • Drift og arrangementer i Global Lounge
  • Instagram: @hvlutveksling
  • Fakultetskontakt for FHS