Arbeids- og kompetanseområde

Administrasjon, saksbehandling og rådgiving knyttet til HVL sin internasjonale virksomhet med særlig vekt på arbeid med mobilitet og utvekslingsavtaler. Koordinere mottak av internasjonale studenter.