Janina Ramona Juranek
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-05

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektkoordinator for nasjonale og internasjonale eksternfinansierte prosjekt.

Mine oppgaver inkluderer administrativ støtte og rådgiving til pågående prosjekter blant annet ved samarbeidsavtaler, rapportering, prosjektendringer, kommunikasjon og generell implementering av prosjektet.

Tidligere jobbet jeg med forskingsadministrasjon ved Norges Handelshøyskole og Gothe University Frankfurt.