Arbeids- og kompetanseområde

Forskningsrådgiver med fokus på ekstern forskningsfinansiering. Støtte til alle typer av søknader (finne utlysninger, prosjekt søknad, oppfølgning) fra nasjonale og internasjonalt finansieringskilder. Doktorgrad innen utviklingsbiologi- og molekylærbiologi fra UIB (2003). Mastergrad innen biomedisinskkjemi fra Høgskolan i Kalmar, Sverige (1999). Har god erfaring fra nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter (jobbet som forsker 2003-2016)

Publikasjonar