Erasmuskoordinator

Marit Schulstad Wasa

Arbeids- og kompetanseområde

Erasmuskoordinator

-Administrasjon og rådgiving knyttet til HVL sin internasjonale virksomhet med særlig vekt på arbeid med mobilitet og utvekslingsavtaler. 

- Erasmus+ studentutveksling

- Erasmus+ tilsettutveksling 

- Erasmus+ Global Mobilitet

- Erasmus+-avtaler med partnerinstitusjoner