Anne Berit Apold
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-07

Arbeids- og kompetanseområde

Eg arbeider med forskarutdanningsadministrasjon i Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon. Sentrale arbeidsoppgåver:

  • Sekretær for Sentralt ph.d.-utval som er strategisk, samordnande og rådgivande når det gjeld forskarutdanning ved HVL.  
  • Leier nettverk for forskarutdanningsadministrasjon der me m.a. utviklar rutinar og prosedyrar som er felles for dei ulike ph.d.-programma.
  • Reglar, skjema, informasjon og rutinar som gjeld forskarutdanning.
  • Er med i arbeidsgruppa i universitetsprosjektet