Sentralt ph.d.-utval

Utvalget er strategisk, samordnende og rådgivende når det gjelder forskerutdanning ved HVL.

Medlemmer

Perioden 1.1.2018-31.12.2022:

 • Leder: prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten
 • Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: prodekan for forskning Torill Marie Bogsnes Larsen
 • Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap: prodekan for forskning Lise Bjørkhaug Gundersen
 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: prodekan Silvia Borissova Encheva
 • Fakultet for helse og sosialfag: prodekan for forskning Alice Kvåle
 • Ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling: professor Arnt Fløysand
 • Ph.d.-studiet Datateknologi: professor Lars Michael Kristensen
 • Ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltaking: professor John Roger Andersen
 • Ph.d.-studiet Nautiske operasjoner (fellesgrad): professor Margareta Holtensdotter Lüftzhöft
 • Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser: professor Aslaug Nyrnes
 • Stipendiat: Maria-Rosa Raphaela Doublet, Studier av danning og didaktiske praksiser (fra 1.1.2020)
 • Stipendiat: Susanne Grødem Johnson, Helse, funksjon og deltaking (fra 1.1.2020)
 • Eksternt medlem: professor Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger

Varamedlemmer:

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett: Knut Steinar Engelsen
 • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap: Professor Boris Balakin
 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap: Professor Mai Camilla Munkejord
 • Fakultet for helse og sosialfag: Dekan Randi Skår
 • Ph.d.-studiet Studiar av danninga og didaktiske praksisar: Forskingsprogramleiar Vegard Fusche Moe
 • Ph.d.-studiet Datateknologi: Professor Ilona Heldal
 • Ph.d.-studiet Nautiske operasjonar: Professor Helle Oltedal
 • Ph.d.-studiet: Helse, funksjon og deltaking: Professor Lennart Lorås
 • Ph.d.-studiet: Ansvarleg innovasjon og regional utvikling: Professor Stig Erik Jakobsen
 • Haja Sherief, stipendiat
 • Anton Tkachenko, stipendiat

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er sekretariat for utvalget.

Mandat

 • Utvalget skal utarbeide og forvalte felles retningslinjer og rutiner i henhold til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet
 • Utvalget skal være strategisk, samordnende og rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse når det gjelder forskerutdanning.
 • Utvalget har delegert myndighet fra styret i disse enkeltsakene:
  • Fastsette søknadsskjema for opptak til ph.d.-utdanning
  • Fastsette krav om residensplikt
  • Revisjon av kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (punkt 2.3-11) i tråd med høgskolens ph.d.- forskrift
  • Oppnevne administrativ og faglig leder for ph.d.-utdanningene (fagansvarlig) etter innstilling fra dekan
  • Opprette komitéer for bedømmelse av avhandling og disputas etter innstilling fra programutvalget
  • Godkjenne endelig doktorgradsprøve
  • Behandle spørsmål om policy og klager

Møtedatoer våren 2020

 • Torsdag 23.1 kl. 12.00-14.00
 • Torsdag 20.2. kl. 12.00-14.00
 • Torsdag 19.3. kl. 12.00-14.00
 • Tirsdag 14.4. kl. 10.00-14.00
 • Torsdag 14.5. kl. 12.00-14.00
 • Torsdag 25.6. kl. 12.00 -14.00

Møtedatoar hausten 2020

 • Torsdag 3. september, kl. 12.00-14.00
 • Fredag 16. oktober, kl.12.00-14.00
 • Fredag 27. november, kl. 12.00-15.00

Prorektor for forsking
Høgskulen på Vestlandet
Avdelingsleiar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon

Sakspapirer og referater

Offentlige saksdokumenter tilknyttet møter i utvalget blir publisert i OpenGov.

OpenGov