Sentralt ph.d.-utval

Utvalget er strategisk, samordnende og rådgivende når det gjelder forskerutdanning ved HVL.

Medlemmer

Perioden 1.1.2018-31.12.2022:

 • Leder: prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten
 • Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: prodekan for forskning Torill Marie Bogsnes Larsen
 • Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap: prodekan for forskning Lise Bjørkhaug Gundersen
 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: dekan Anne Isabelle Robbestad
 • Fakultet for helse og sosialfag: prodekan for forskning Alice Kvåle
 • Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser: professor Aslaug Nyrnes
 • Ph.d.-studiet Datateknologi: professor Lars Michael Kristensen
 • Ph.d.-studiet Nautiske operasjoner (fellesgrad): professor Margareta Holtensdotter Lüftzhöft
 • Stipendiat: Anders Daniel Faksvåg Haugen, Studier av danning og didaktiske praksiser
 • Stipendiat: Patrick Stünkel, Datateknologi
 • Eksternt medlem: professor Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er sekretariat for utvalget.

Mandat

 • Utvalget skal utarbeide og forvalte felles retningslinjer og rutiner i henhold til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet
 • Utvalget skal være strategisk, samordnende og rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse når det gjelder forskerutdanning.
 • Utvalget har delegert myndighet fra styret i disse enkeltsakene:
  • Fastsette søknadsskjema for opptak til ph.d.-utdanning
  • Fastsette krav om residensplikt
  • Revisjon av kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (punkt 2.3-11) i tråd med høgskolens ph.d.- forskrift
  • Oppnevne administrativ og faglig leder for ph.d.-utdanningene (fagansvarlig) etter innstilling fra dekan
  • Opprette komitéer for bedømmelse av avhandling og disputas etter innstilling fra programutvalget
  • Godkjenne endelig doktorgradsprøve
  • Behandle spørsmål om policy og klager

Møtedatoer høsten 2019

 • Tirsdag 17.9. kl. 10.00–12.00 – Skype
 • Mandag 14.10 kl. 12.–14.00 – Skype
 • Mandag 11.11. kl. 12.00–14.00 – Skype
 • Tirsdag 10.12. kl. 10.00–12.00 – Skype