Sentralt ph.d.-utval

Utvalget er strategisk, samordnende og rådgivende når det gjelder forskerutdanning ved HVL.

Medlemmer

Perioden 1.1.2023–31.12.2026:

 • Leder: prorektor for forskning Christine Øye
 • Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: prodekan Vegard Fusche Moe
 • Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitenskap: prodekan Stig-Erik Jakobsen
 • Fakultet for helse og sosialvitenskap: prodekan Marjolein Memelink Iversen
 • Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser: professor Tiri Beate Bergesen Schei
 • Ph.d.-studiet Datateknologi: professor Yngve Lamo
 • Ph.d.-studiet Nautiske operasjoner (fellesgrad): professor Silvia Borissova Encheva 
 • Ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltakelse: professor Oddvar Førland
 • Ph.d.-studiet: Ansvarlig innovasjon og regional utvikling: professor Lars Martel Antoine Coenen
 • Stipendiat: Lena Marie Setterdahl (Datateknologi)
 • Stipendiat: Polly Faith Evans Mcginn (Helse, funksjon og deltaking)
 • Eksternt medlem: Professor Thomas Moser, Universitetet i Stavanger

Vararepresentanter:

 • Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: professsor Göran Söderlund
 • Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitenskap:
 • Fakultet for helse og sosialvitenskap: professor Bente Frisk
 • Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser: professor Tom Are Trippestad
 • Ph.d.-studiet Datateknologi: professor Ilona Heldal
 • Ph.d.-studiet Nautiske operasjoner (fellesgrad): professor Margareta Holtensdotter Lüftzhöft
 • Ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltakelse: professor Kjetil Grimastad Lundberg
 • Ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling: 
 • Stipendiat: Mari Skjerdal Lysne (Studier av danning og didaktiske praksiser)
 • Stipendiat: Therese Skarlo (Ansvarlig innovasjon og regional utvikling)

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er sekretariat for utvalget.

Mandat

 • Utvalget skal utarbeide og forvalte felles retningslinjer og rutiner i henhold til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen på Vestlandet.
 • Utvalget skal være strategisk, samordnende og rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse når det gjelder forskerutdanning.
 • Utvalget har delegert myndighet fra styret i disse enkeltsakene:
  • Fastsette søknadsskjema for opptak til ph.d.-utdanning.
  • Revisjon av kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved Høgskolen på Vestlandet (punkt 2.3-11) i tråd med høgskolens ph.d.- forskrift.
  • Oppnevne administrativ og faglig leder for ph.d.-utdanningene (fagansvarlig) etter innstilling fra dekan.
  • Behandle spørsmål om policy.

Møtedatoer, sakspapirer og referater