Sentralt ph.d.-utval

Utvalget er strategisk, samordnende og rådgivende når det gjelder forskerutdanning ved HVL.

Medlemmer

Perioden 1.1.2018-31.12.2022:

 • Leder: prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten
 • Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: prodekan for forskning Vegard Fusche Moe
 • Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap: prodekan for forskning Lise Bjørkhaug Gundersen
 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: prodekan Ole Andreas Brekke
 • Fakultet for helse og sosialfag: prodekan for forskning Alice Kvåle
 • Ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling: professor Arnt Fløysand
 • Ph.d.-studiet Datateknologi: professor Lars Michael Kristensen
 • Ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltaking: professor John Roger Andersen
 • Ph.d.-studiet Nautiske operasjoner (fellesgrad): professor Helle Oltedal
 • Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser: professor Aslaug Nyrnes
 • Stipendiat: Øyvind Kormeset Mellingen, Studier av danning og didaktiske praksiser
 • Stipendiat: Oda Camilla Rykkje, Ansvarleg innovasjon og regional utvikling
 • Eksternt medlem: professor Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger

Varamedlemmer:

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett: Knut Steinar Engelsen
 • Fakultet for ingeniør- og naturvitskap: Professor Boris Balakin
 • Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap: Professor Maryna Zhuravlyova Solesvik
 • Fakultet for helse og sosialfag: Dekan Randi Skår
 • Ph.d.-studiet Studiar av danninga og didaktiske praksisar: professor Marit Rong
 • Ph.d.-studiet Datateknologi: Professor Ilona Heldal
 • Ph.d.-studiet Nautiske operasjonar: Professor Margareta Holtensdotter Lüftzhöft
 • Ph.d.-studiet: Helse, funksjon og deltaking: Professor Lennart Lorås
 • Ph.d.-studiet: Ansvarleg innovasjon og regional utvikling: Professor Stig Erik Jakobsen
 • Lena Marie Setterdahl, stipendiat
 • Polly Faith Evans, stipendiat

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering er sekretariat for utvalget.

Mandat

 • Utvalget skal utarbeide og forvalte felles retningslinjer og rutiner i henhold til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet
 • Utvalget skal være strategisk, samordnende og rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse når det gjelder forskerutdanning.
 • Utvalget har delegert myndighet fra styret i disse enkeltsakene:
  • Fastsette søknadsskjema for opptak til ph.d.-utdanning
  • Revisjon av kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (punkt 2.3-11) i tråd med høgskolens ph.d.- forskrift
  • Oppnevne administrativ og faglig leder for ph.d.-utdanningene (fagansvarlig) etter innstilling fra dekan
  • Behandle spørsmål om policy

Møtedatoar, sakspapir og referat


Møtedatoar finn du i OpenGov

Sakspapir og referat frå ph.d.-utvalet finn du her i OpenGov