Programutvalg for studier av danning og didaktiske praksiser

Programutvalget for ph.d.-utdanningen Studier av danning og didaktiske praksiser er et rådgivende organ til dekanat i spørsmål som angår ph.d.-utdanningen.

Utvalget oppnevnes for fire år om gangen, unntatt stipendiatrepresentant, som oppnevnes for to år.

Programutvalget har delegert myndighet fra styret blant annet i disse enkeltsakene:

 • Godkjenne studieplan og emnebeskrivelser
 • Godkjenner opptak til ph.d.-utdanning
 • Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan
 • Følge opp framdrift for ph.d.-kandidater som er tatt opp på studiet
 • Oppnevne ekstern representant i komité for midtveisevaluering
 • Initiere tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanningen
 • Godkjenne opplæringsdel
 • Motta og behandle søknad om å få avhandlingen bedømt
 • Innstille medlemmer til bedømmelseskomite overfor sentralt ph.d.-utvalg
 • Avgjøre saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat

Programutvalgets medlemmer:

Ellers stiller:

Møtedatoer 2019

 • 20. februar 2019 kl. 12.00-14.00
 • 11. april 2019 kl. 10.00-12.00
 • 19. juni 2019 kl. 10.00-12.00
 • 20. september 2019 kl. 14.15-16.15
 • 17. oktober 2019 kl. 14.15-16.15
 • 12. desember 2019 kl. 14.15-16.15

Frist for saker som skal behandles i programutvalget: Senest 2 uker før møtedato. Send e-post til Stine Soltvedt Jakobsen