Arbeids- og kompetanseområde

 

 

 


Jeg er professor i pedagogikk og faglig leder av ph.d.-programmet "Studier av danning og didaktiske praksiser". Jeg forsker og underviser

 • komparativ pedagogisk forskning
 • danningsteori
 • utdanning og sosial ulikhet
 • migrasjon og utdanning
 • interkulturell pedagogikk
 • lærerforskning

 • internasjonalisering
 • vitenskapsteori,     
 • Kritische Erziehungswisseschaft
 • praxeologisk (pedagogisk) forskning
 • pedagogisk sosiologi.

 

 

Underviser i

 • ph.d.-program "studier av danning og didaktiske praksiser" og Pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen (eks.: danningsteori, praksisteori, vitenskapsteori, forskningsmetodikk, interkulturell pedagogikk, pedagogisk sociologi,lærerprofesjon)

Forskar på

 • interkulturell og internasjonal utdanning, profesjonsforskning, ulikhetsforskning, utdanning i et globalt perspektiv, utdanningspolitikk, komparativ forskningsmetodikk

Publikasjonar

 • Konturen erziehungsissenschaftlicher Migrationsforschung - Eine Einführung

  Jobst, Solvejg, Baros, Wassilios, Gugg, Ricarda, Theurer, Thomas (2020)
 • Cultural hegemony and intercultural educational research – some reflections

  Jobst, Solvejg, Skrobanek, Jan (2020)
 • Bildungsherausforderungen in der globalen Migrationsgesellschaft: Kritische Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung

  Jobst, Solvejg, Wassilios, Baros, Gugg, Ricarda, Theurer, Thomas (2020)
 • La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!

  Biseth, Heidi, Lenz, Claudia, Leming, Tove, Huang, Lihong, Anker, Trine, Erdal, Silje Førland, Sæther, Elin, Kvamme, Ole Andreas, Korbøl, Karsten, Kristiansen, Aslaug, Mathé, Nora Elise Hesby, Wistrøm, Øyvind, Aamaas, Åsmund, Madsen, Janne, Roos, Merethe, Eriksen, Kristin Gregers, Hofmann, Andrea, Hope, Christine, Hauge, Kjellrun Hiis, Lilland, Inger Elin, Abtahi, Yasmine, Johnsen-Høines, Marit, Gøtze, Peter, Kacerja, Suela, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Jobst, Solvejg, Berdinesen, Hein, Skårås, Merethe, Sæverot, Herner, Lippe, Marie von der, Moldrheim, Solveig (2019)
 • Educable or not? Teacher’s alternatives when connecting curriculum to pupils

  Hestholm, Grethe Nina, Jobst, Solvejg (2019)
 • Vis alle