Ph.d.-kandidatar ved Studiar av danning og didaktiske praksisar