Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er interessert i engelsk lingvistikk, sosiolingvistikk og språklæring. Doktorgradsprosjektet mitt fokuserer på utviklingen av metaspråklig bevissthet og sammenhengen mellom metaspråklig bevissthet og engelskkompetanse. Prosjektet er tilknyttet MetaLearn - Education for Plurilingualism: Metalinguistic Awareness in early instructed language learning.

 

 

 

Forskar på

  • Metaspråklig bevissthet

Forskargrupper

Publikasjonar

  • Utdanning for flerspråklighet: Metaspråklig bevissthet i tidlig språklæring i skolen (MetaLearn)

    Haugen, Kaja (2022)
  • Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning (MetaLearn)

    Baral, Lekh Nath, Haugen, Kaja (2021)
  • Plurilingualism and assessment: constructing an assessment tool for metalinguistic awareness

    Haugen, Kaja, Möller-Omrani, Christine (2021)