MetaLearn

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Prosjektperiode: 2020-2024

MetaLearn-prosjektet skal utvikle et verktøy for å måle metaspråklig bevissthet (MSB) i norsk sammenheng og bruke dette verktøyet for å kartlegge hvordan MSB utvikler seg når unge skolebarn lærer et fremmedspråk på skolen. MetaLearn skal også undersøke ulike faktorer (kontekstuelle, individuelle og språklige), som kan tenkes å ha en sammenheng med utviklingen av MSB. I tillegg skal prosjektet undersøke om, og i så fall hvordan, bestemte klasseromsaktiviteter kan bidra til å utvikle elevenes MSB.

MetaLearn vil gi et verdifullt bidrag til vår forståelse av MSB og språklæring både nasjonalt og internasjonalt. For Norge vil MetaLearn også møte et akutt behov for å fremme flerspråklighet hos alle elevene – både elever med norsk som førstespråk og elever med minoritetsbakgrunn. Dette kan hjelpe skoler og lærere med å styrke alle elevenes muligheter til å utnytte sitt fulle språklige potensial og gi dem en solid basis for å utvikle seg som flerspråklige borgere.

Forskningsrådet finansierte MetaLearn med 12 millioner kroner i støtte gjennom FINNUT - Forskning og innovasjon i utdanningssektoren.

MetaLearn tilhører forskningsgruppen Analyzing and Assessing Linguistic Multicompetence (AALM) ved Høgskulen på Vestlandet.

Se vår engelske nettside for mer informasjon