Analyzing and assessing linguistic multicompetence (AALM)

Forskargruppe som forskar på lingvistisk multikompetanse.

Forskingsprosjekt

Les mer om forskingsgruppa på dei engelske nettsidene våre.

Samarbeid

AALM samarbeider med HVL-forskergruppen RETELL og UiB forskergruppen Multilingualism on my mind (MoM). 

Forskargruppeleiar

Førsteamanuensis
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.