Grunnskulelærarstudent i praksis saman med elev ved datamaskin

RETELL: Researching Teacher Education, Language and Literature

Forskargruppa Researching Teacher Education, Language and Literature (RETELL) held til ved engelskseksjonen ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Hovudmålet til forskargruppa er å undersøkje problemstillingar innanfor engelsklærarutdanning og engelsk språk og litteratur.

Medlemmane av gruppa forskar på tema som lese- og skrivekompetanse, digitale læringsverktøy, tradisjonelle og nye literacies, og litteratur for born og ungdom. Eit anna tema er kva slags påverknad utdanning har på praksisen hos grunnskulelærarar og grunnskulelærarstudentar.

Forskinga til RETELL-gruppa fokuserer såleis ikkje berre på å utvikle kunnskap som gjev innsikt i engelsk språk, litteratur og språklæring, men også på å betre profesjonspraksisen til grunnskulelærarar og grunnskulelærarstudentar i Noreg.

Forskargruppeleiar

bilde av Zoltan Varga

Zoltan Varga

Førsteamanuensis


Pågåande forskingsprosjekt 

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.