Implementing formative assessment through digital portfolios

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2017 - Desember 2018

Finansieringskjelder

Diku

Totalbudsjett