From reading thrill to writing skill: The effect of extensive reading on writing skills in EFL

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

Januar 2015 - Desember 2030