Bergen / York Reading Research Group (BYRRG)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvendt forskning

Prosjektperiode

Juni 2015 - Juni 2025