Stipendiat

Eigil Hole Lønning

Eigil Hole Lønning
Epost: Send epost
Bergen
FABRIKKGT, R231-02

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat ved programmet Danning og didaktiske praksiser, og tilsett ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Arbeidsområda mine er - mellom andre - retorikk, diskursteori, kritisk pedagogikk, kritiske reformstudiar, enactmentteori, utdanningspolitikk, utdanningsideologi, politisk teori, kunnskapssosiologi, danningsfilosofi, utdanningshistorie, og vitskapsfilosofi.

Underviser i

PhD909

Forskar på

For tida arbeider eg med doktorgradsavhandlinga mi som har arbeidstittelen Den femårige lærarutdanningas retorikk og didaktiske praksisar – ein studie av ei reform sin politiske teori, kritiske mekanismar og reformliv i praksis. Intensjonen her er å samanlikna den formande retorikken bak innføringa av dem femårige masterutdanninga for lærarar, med praksisen og den diskursive konteksten som reforma møter når ho vert forsøkt omsett til ein politisk realitet.

Forskargrupper