Stipendiat

Amalie Thoresen

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna grunnskulelærar 5-10. trinn ved Høgskulen i Bergen. Har vidare ein Mastergrad i Fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø med fordjupning i Mat og helse, ved Høgskulen på Vestlandet. Har åtte års arbeiserfaring innan barnehage og tre års arbeidserfaring som grunnskulelærar ved ulike barneskular, ungdsomsskular og vidaregåande skule. Deretter 2 års erfaring som høgskulelektor i mat og helse ved Høgskulen på Vestlandet. Noverande stilling er stipendiatstilling innan prosjektet TASTE, som har som mål å la barn ta informerte og reflekterte matvalg basert på kritisk tenkning.