Høgskulelektor

Inga Margrethe Fagerbakke

Arbeids- og kompetanseområde

Master i undervisningsvitskap med fordjuping i barn og unges tekstkultur. Underviser i litterære emne på GLU og på STM, KKK og NHB på BLU

Forskar på
 • Barnehagelærarstudentars samtaler med barn om naturen
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Sansesamtaler - en sanselig reise langs kyst og hav

  Oropilla, Czarecah Tuppil, Fagerbakke, Inga Margrethe (2024)
 • Taking a dialogic stance in interaction with the youngest children – Supporting concept learning and child agency

  Myklebust, Hege, Fagerbakke, Inga Margrethe (2024)
 • Munnleg dialog i møte med kunstig intelligens

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel Margrethe, Almås, Aslaug Grov, Cabot, Michel Alexandre, Fagerbakke, Inga Margrethe, Høyland, Brita (2024)
 • Å gje rom for barns aktørskap ute - ein studie av ein barnehagelærars spontane fleirpartssamtale om naturfaglege tema

  Fagerbakke, Inga Margrethe, Høisæter, Sissel Margrethe, Sandvik, Margareth (2023)
 • SciTalk workshop

  Fagerbakke, Inga Margrethe, Myklebust, Hege, Kamisaka, Yuko (2023)
Vis alle