Publications

 • Barnehagelærarstudentars refleksjonar over barns fleirsanselege utforsking i naturfaglege samtaler

  (2022)
 • Presentasjon av SciTalk hjemmeside

  Fagerbakke, Inga Margrethe, Kamisaka, Yuko (2022)
 • Title: PST-students reflections on multi-sensory exploration as a part of interaction in natural science talk– a study of pre-service teacher’s dialogues and reflection texts

  (2021)
 • Raising awareness of kindergarten teacher students about science conversation with children

  Kamisaka, Yuko, Fagerbakke, Inga Margrethe (2021)
 • Show all