Høgskulelektor

Inga Margrethe Fagerbakke

Arbeids- og kompetanseområde

Master i undervisningsvitskap med fordjuping i barn og unges tekstkultur. Underviser i litterære emne på GLU og på STM, KKK og NHB på BLU

Forskar på
 • Barnehagelærarstudentars samtaler med barn om naturen
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Sansesamtaler - en sanselig reise langs kyst og hav

  Oropilla, Czarecah Tuppil, Fagerbakke, Inga Margrethe (2024)
 • Taking a dialogic stance in interaction with the youngest children – Supporting concept learning and child agency

  Myklebust, Hege, Fagerbakke, Inga Margrethe (2024)
 • Munnleg dialog i møte med kunstig intelligens

  Myklebust, Hege, Høisæter, Sissel Margrethe, Almås, Aslaug Grov, Cabot, Michel Alexandre, Fagerbakke, Inga Margrethe, Høyland, Brita (2024)
 • Å gje rom for barns aktørskap ute - ein studie av ein barnehagelærars spontane fleirpartssamtale om naturfaglege tema

  Fagerbakke, Inga Margrethe, Høisæter, Sissel Margrethe, Sandvik, Margareth (2023)
 • SciTalk workshop

  Fagerbakke, Inga Margrethe, Myklebust, Hege, Kamisaka, Yuko (2023)
 • Barnehagelærarstudentars refleksjonar over barns fleirsanselege utforsking i naturfaglege samtaler

  Fagerbakke, Inga Margrethe (2022)
 • Presentasjon av SciTalk hjemmeside

  Fagerbakke, Inga Margrethe, Kamisaka, Yuko (2022)
 • SciTalk - Natural Science Talk in Teacher Education

  Myklebust, Hege, Fagerbakke, Inga Margrethe, Kamisaka, Yuko, Høisæter, Sissel Margrethe (2022)
 • Title: PST-students reflections on multi-sensory exploration as a part of interaction in natural science talk– a study of pre-service teacher’s dialogues and reflection texts

  Fagerbakke, Inga Margrethe (2021)
 • Raising awareness of kindergarten teacher students about science conversation with children

  Kamisaka, Yuko, Fagerbakke, Inga Margrethe (2021)
 • Er det alltid bra med åpne spørsmål? Om kommunikasjon mellom barnehagelærerstudent og barn om natur

  Kamisaka, Yuko, Fagerbakke, Inga Margrethe, Høisæter, Sissel Margrethe (2020)