Marita Nygård
Epost: Send epost
Bergen
FABRIKKGT, R230-04

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er PhD-stipendiat innen historiedidaktikk og forsker på demokrati- og medborgerskapsundervisning på minnesteder og åsteder for traumatiske hendelser. I prosjektet mitt utforsker elevperspektivet på undervisningen som foregår på Utøya i dag for å få innsikt i elevenes historiebevissthet og refleksjoner rundt 22. julis rolle i fortid, nåtid og fremtid. Samtidig søker jeg å få innsikt i emosjonenes rolle og funksjon i undervisning på steder for traumer og overgrep i fortiden.

Underviser i

Samfunnsfag, historie

Forskar på

Minnekultur, historiebevissthet, kritisk minnebevissthet, emosjoner i undervisning, 22. juli, demokrati- og medborgerskapsundervisning

Forskargrupper

COMPETE