Høgskulelektor

Ingvild Bjørkeng Haugen

Underviser i
  • Allmenn pedagogikk
  •  
Forskar på
  • Mangfoldsdiskurser i utdanning
  • Den flerkulturelle/interkulturelle skolen
Forskargrupper

Publikasjonar