EMiBSS

Forskergruppe for studier av etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn.

Forskergruppen har et bredt fokus på tematikker og problematikker knyttet til studier av etnisk og kulturelt mangfold i barnehage, skole og samfunn.

Viktige innfallsvinkler er barnehagens og skolens arbeid for å opparbeide kompetanse for mangfold, endringsprosesser for å utvikle gode opplæringsmodeller for minoritetsspråklige elever og tilrettelegging av undervisning for minoritets- og majoritetselever.

Forskningsgruppen har også fokus på skolens rolle i lokalsamfunnet og samarbeid med andre organisasjoner, både frivillige og offentlige i den flerkulturelle danningsprosessen.

Gruppen er flerfaglig bestående av vitenskapelig ansatte, stipendiater og masterstudenter fra seksjoner som pedagogikk, samfunnsfag, matematikk, religion, norsk, drama og musikk. I tillegg inviterer vi inn bachelorstudenter som jobber med relevante tematikker for forskningsgruppen.

 

Pågående forskningsprosjekter