Praksisstudent i barnehage saman med barn i drivhus

Mangfold og integrering

Forskergruppe for studier av mangfold i barnehage, skole og samfunn.

Gruppen er flerfaglig bestående av vitenskapelig ansatte, stipendiater og masterstudenter fra seksjoner som pedagogikk, samfunnsfag, matematikk, religion, norsk, drama og musikk. I tillegg inviterer vi inn bachelorstudenter som jobber med relevante tematikker for forskningsgruppen.

Forskargruppeleiar

Sentrale forskningstema er:

  • interkulturell lærerkompetanse
  • gruppebaserte fordommer
  • kafedialog på tvers i voksenopplæring
  • integrering av barn og unge med minoritetsetnisk bakgrunn til barnehage, skole og lokalsamfunn.

Viktige innfallsvinkler er barnehagens og skolens arbeid for å opparbeide kompetanse for mangfold, endringsprosesser for å utvikle gode opplæringsmodeller for minoritetsspråklige elever og tilrettelegging av undervisning for minoritets- og majoritetselever.

Forskningsgruppen har videre fokus på skolens rolle i lokalsamfunnet og samarbeid med andre organisasjoner, både frivillige og offentlige i den flerkulturelle danningsprosessen.

 

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald