Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat i prosjektet IMPECT, Linguistic Intergration of Poor Educated Migrants and the Consequences of Migration Tests.

Mitt Ph.d.-prosjekt undersøker om språkkrav for søknad om statsborgerskap motiverer deltakere med lite skolegang og lav skriftkyndighet til å lære seg norsk som andrespråk.

Forskar på

Norsk som andrespråksinnlærere med lite til ingen skolebakgrunn og lav skriftkyndighet.

Forskargrupper

Språk og samfunn