Førsteamanuensis

Astrid Ouahyb Sundsbø

Arbeids- og kompetanseområde

Forskningsprosjekter/ -tema

On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART). Prosjekteier: HVL/ SOF vest. Finansieringskilde: Norges Forskningsråd. Prosjektperiode: 1.12.2021-28.2.2025.

Gründersporet: en ny introduksjonsordning for flyktninger som ønsker å starte egen virksomhet. Prosjekteier: Alver Kommune. Finansieringskilde: Regionale Forskningsfond (RFF) Vestland [2020-2023]. Tilknyttet: Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, HVL.

Prioriteringspraksiser og -utfordringer i hjemmesykepleien. Case studier fra tre norske kommuner (postdoktor-prosjekt, del av større prosjekt med tittel PriCare: Prioritizing Care: Emerging dilemmas in the Norwegian care service landscape.)
Finansieringskilde: Norges Forskningsråd/HELSEVEL [2017-2022]. Tilknyttet: Senter for omsorgsforskning, vest, HVL.

Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene. Måling, kartlegging og analyse av variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere.
Finansieringskilde: Helse- og omsorgsdepartementet [2019-2020]. Tilknyttet: Senter for omsorgsforskning, vest, HVL.

Velferdsstatens engasjement for, og tilbud om, foreldreveiledning - en studie av policy og praksis i norsk kontekst. (postdoktor-prosjekt, del av et større prosjekt med tittel PARCUL: Parenting Cultures and Risk Management in Plural Norway)
Finansieringskilde: Norges Forskningsråd/SAMKUL [2015-2018]. Tilknyttet: Uni Research Rokkansenteret, Bergen.

Bærekraft i og gjennom forskning - Utfordringer med sosial bærekraft i skoler i 'ressurssvake' nærmiljø. Forskningsstipend fra Kompetansesenter for bærekraftig universitet [2012-2014].
Tilknyttet: Universitetet i Hamburg, Tyskland.

Boligsegregering som uttrykk for sosiale og fysiske skillelinjer - betydningen av sosial og etnisk tilhørighet for bostedspreferanser og -valg i Oslo og Berlin (Ph.d. prosjekt).
Finansieringskilde: Hans-Böckler-Stiftung ('Begabtenförderung') [2007-2011]. Tilknyttet: Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies, Humboldt-Universitetet i Berlin, Tyskland.

Utdannelse / Fagbakgrunn 

Doktorgrad i sosiologi fra Humboldt-Universitetet i Berlin, Tyskland [2012]

Mastergradsutdanning i samfunnskunnskap (sosiologi og statsvitenskap) ved Humboldt-Universitetet i Berlin, Tyskland [2001-2006]

Grunnfagstudier i sosiologi, afrikavitenskap og nordisk kulturvitenskap [1999-2001]

Underviser i
 • Sosial ulikhet
 • Mangfold og migrasjon
 • Menneskerettigheter
 • Rasisme og diskriminering
 • Byutvikling og boligsegregering
 • Globalisering og sosial bærekraft
Forskar på
 • Sosial ulikhet
 • Implementering av velferdstjenester
 • Migrasjon
 • Samfunnsutfordringer
 • Helse-og omsorgstjenester
Forskargrupper