Arbeids- og kompetanseområde

Eg forskar på og underviser i emne knytt til språkvariasjon, språkendring og språktileigning. Eg er særleg interessert i sosiale og samfunnsstrukturelle vilkår for språkbruk og språkendring. I perioden 2021-2025 leier eg forskingsprosjektet IMPECT, der vi undersøker kva konsekvensar språkkrav for statsborgarskap har for vaksne innvandrarar som har lite formell skulegang og begrensa skriftkunne.

Roller og verv:

Prosjekt eg arbeider med no:

 • IMPECT 
 • L’indialetto ha la faccia scura. Grunnskoleelevers beskrivelser av språklige statushierarki. I samarbeid med Bodil Moss (HVL)
 • Sustainable language practices in Norwegian Kindergartens, i samarbeid med Carola Kleemann (UiT - Norges Arkiske Universitet)

 

Underviser i

 • Norsk, andrespråkspedagogikk, norsk som andrespråk

Forskar på

 • Sosiolingvistikk
 • Endringar i ordtilfanget
 • Barns språktileigning
 • Vaksnes andrespråkslæring
 • Norsk som andrespråk
 • Færøysk språk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • «teir skulu hava loyvi antin at lesa á sínum bygdamáli ella á normalføroyskum». Spor av talemålsnormering i færøysk skole

  Bugge, Edit (2022)
 • Low-literate migrants and the consequences of language and KoS requirements for citizenship

  Bugge, Edit, Carlsen, Cecilie Hamnes (2022)
 • Mánáid-tv/children's tv: Language performance in indigenous language vitalization and strengthening

  Bugge, Edit, Kleemann, Carola (2022)
 • Simplification in 43 varieties of urban Norwegian

  Bugge, Edit, Neteland, Randi (2022)
 • Arbeid med eit stavingsbasert skriftspråk.

  Bugge, Edit (2021)