Field of work

My research is on language variation and change and language acquisition, and I am particularly interested in social and societal conditions for linguistic practices and language change. In the period 2021-2025 I manage the research project IMPECT, which aims to gain insights into the consequences that language and KoS requirements for citizenship have for adult migrants with little prior formal schooling and limited literacy. 

 • Project manager for IMPECT  (Financed by NFR, Fripro - Young research talents).

Selected recent publications

 • 2022. Bugge, Edit og Randi Neteland. Simplification in 43 varieties of urban Norwegian. Journal of Historical Sociolinguistics, 8 (1): 89–112. https://doi.org/10.1515/jhsl-2020-0030.
 • 2021. Bugge, Edit. Talemål, identitet og tilhørighet: Sosiolingvistiske perspektiv på språkanalyse ved søknad om beskyttelse og språkkrav for opphold og statsborgerskap. Målbryting. 12(2021): 25–42. https://doi.org/10.7557/17.5926
 • 2021. Carlsen, Cecilie Hamnes og Edit Bugge. Språkprøver for statsborgerskap og hvordan de begrunnes. I Monsen og Pajaro (red): Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske perspektiver. Cappelen Damm Akademisk, s. 191–215.
 • 2020. Bugge, Edit. Sosiolingvistisk undersøkelse av dialekter. I Neteland og Aa (red.): Metodeboka. Oslo: Universitetsforlaget, s. 216–231.
 • 2020. Bugge, Edit. Ord som forsvinner og ord som kommer til. I Neteland og Aa (red.): Metodeboka. Oslo: Universitetsforlaget, s. 232–248.
 • 2020. Cecilie H. Carlsen og Edit Bugge. Ordlæring når norsk er andrespråket. I Ulland og Jensen (red.) Ord og begreper i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget, s. 59–80.
 • 2019. Bugge, Edit. Skriftspråkleg mangfald som ressurs i opplæringa. Oslo: Universitetsforlaget.
 • 2019. Bugge, Edit og Peder Gammeltoft. Stedsnavn i Nord-Aukra. Aukra gjennom tidene. Aukra sogenemnd 2019(2): 28–34.
 • 2019. Bugge, Edit. Foreldre, «filteret» og språkbrukeren. I Hognestad, Kinn og Lohndal (red.): Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Oslo: Novus, s. 63–78.
 • 2018. Bugge, Edit og Jógvan í Lon Jacobsen. Hugburður til variatión í føroyskum talumáli. Islenskt mál og allmenn málfræði 40, s. 97–117. https://timarit.is/page/7232392#page/n3/mode/2up
 • 2018. Bugge, Edit. Attitudes to variation in spoken Faroese. Journal of Sociolinguistics, 22(3): 312−330. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josl.12283
 • 2018. Bugge, Edit. Et sjølrapportert oversiktsbilde over språkforholda i noen romsdalsbygder. I Bjørhusdal, Bugge, Fretland og Gujord (red.): Å skrive nynorsk og bokmål. Oslo: Det Norske Samlaget, 194–210. 
 • 2018. Berg, Ivar, Edit Bugge, Unn Røyneland og Helge Sandøy. Geografisk og sosial variasjon. I Mæhlum (red): Bind II, Ny norsk språkhistorie. Oslo: Novus, s. 163–256.
 • 2017. Bugge, Edit, Magnhild Selås og Ann-Kristin H. Gujord. Språket i bruk. I Selås og Gujord (red): Språkmøte i barnehagen. Oslo: Fagbokforlaget, s. 63–94.
 • 2017. Einar Seim og det språklige arbeidet hans på Shetland. I Torvanger: Einar Seim. I norske fotefar på Shetland. Førde: Selja Forlag, s. 178‒185
 • 2016. Bugge, Edit. So dansa me daa i Ring! ‘Ormen Lange’ i Norge. Maal og Minne, 1: 35−54.
 • 2016. Bugge, Edit. Norske barns språksosialisering og språklige praksisfellesskap. Norsk lingvistisk tidsskrift. 34, s. 63−82.
 • 2015. Anderson, Ragnhild Lie og Edit Bugge. Dialect and other explanatory factors in subconscious verbal guise tests. Acta Linguistica Hafnensia. Taylor & Francis, s. 224−267. https://doi.org/10.1080/03740463.2015.1110959

 

Selected presentations

2022

 • Mánáid-tv/children’s tv. Language performance in indigenous language vitalization and strengthening. Presentation with Carola Kleemann at Future Challenges in Early Language Learning and Multilingual Education (ELLME2022), Granada 21.-24.6.22
 • Low-literate migrants and the consequences of language and KoS requirements for citizenship, Presentation with Cecilie H. Carlsen at EUSA 2022, Miami, 19.–21.5.22
 • «teir skulu hava loyvi antin at lesa á sínum bygdamáli ella á normalføroyskum». Spor av talemålsnormering i færøysk skole. SONE 2022, Tromsø, 20.4.22.
 • Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests (IMPECT). Presentation with Cecilie H. Carlsen at Den niende forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Høgskolen i Østfold, 3.–4. 2.22

2021    

 • IMPECT. Società Dante Agilhieri, Roma, 22.10.21
 • Conceptions of language correctness in a society with no spoken standard language. The case of Norway (with a side note on Faroese). Ringvorlesung: Präskriptionen in der Sprache: Zwischen Normen und Vorurteilen., CAU Kiel

2019

 • Multilingual practices and language ideologies in South African and Norwegian early childhood education. SANORD 12, Gaborone, Botswana, 11.–13.9.22  
 • Málráð okkara, meinar tú tað? [Our Language council, are you being serious?] Online debates on the spelling of loanwords in Faroese, Poster, ICLAVE 10, Fryske Akademi, 26.–28.6.19.
 • The new Norwegian Strategy for staff development and quality development. The 2019 Norwegian International Symposium on Early Childhood Education and Professional Development of Kindergarten Principals 6-9 May 2019, Bergen 7.5.19.
 • Språk og identitet i barnehagen. Bergenskonferansen for nynorsk, Bergen 6.4.19
 • Data and corpora on child language in Norway. Multilingual childhoods, Hamar, 15.–16.5.19.

2018

 • Endring av færøyske dialekter gjennom tre generasjoner. Hvordan, hvor fort og hvorfor?. Presentation with Jógvan í Lon Jacobsen. The 11th Nordic Dialectologists Conference, Reykjavík 20–22. 8.18
 • L’indialetto ha la faccia scura. Presentation with Bodil Moss at SONE 2018, Trondheim, 19.4–20.4.17
 • Færøyske språkholdninger. MONS17, Solstrand, 22.11–24.11.17
 • Ei vestnorsk språkendring og en løyen statistisk korrelasjon. Heidersseminar for Helge Sandøy, UiB, 24.8.17
 • Multilingual Norwegian kindergartens. Presentation with R. Neteland, M. Selås og D. Cejka at IIe Congrès de l’Association pour les Études Nordiques (APEN), Caen, 14.–16.6.17
 • Testing the Relationship between Societal Typology and Grammatical Complexity in Norwegian Dialects. Presentation with Randi Neteland at Historical Sociolinguistics Network conference 2017, Historical Sociolinguistics Network/CUNY Graduate Center/New York University, New York. 7.4.17

2016

 • Sjibollett-tester og kjønn. Etiske dilemma knytta til språkprøver for oppholdstillatelse og statsborgerskap. 8. mars-foredrag, Høgskolen i Molde. 8.3.16
 • Resultat fra den færøyske masketesten. Hammershaimb-Jakobsen seminar, Fróðskaparsetur Føroya. 19.10.16
Courses taught

Norwegian language, first and second language acquisition and didactics

Research areas
 • Sociolinguistics
 • Language variation and change
 • Language variation and conditions for language acquisition kindergarten contexts
 • Second language acquisition (particularly LESLLA learners)
 • Faroese 

 

Publications

 • Norsk som andrespråk - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk

  Bugge, Edit, Carlsen, Cecilie Hamnes (2023)
 • «teir skulu hava loyvi antin at lesa á sínum bygdamáli ella á normalføroyskum». Spor av talemålsnormering i færøysk skole

  (2022)
 • Low-literate migrants and the consequences of language and KoS requirements for citizenship

  Bugge, Edit, Carlsen, Cecilie Hamnes (2022)
 • Mánáid-tv/children's tv: Language performance in indigenous language vitalization and strengthening

  Bugge, Edit, Kleemann, Carola (2022)
 • Simplification in 43 varieties of urban Norwegian

  Bugge, Edit, Neteland, Randi (2022)
 • Show all