Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisninger

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2015 - August 2019

Prosjektsamandrag

Mål: I prosjektet undersøker jeg hva slags flerkulturell forståelse som skapes i samfunnsfagsundervinsninger i ungdomsskolen og hvordan dette kan ses som vilkår for elevers identitetsdannelse.

Om prosjektet: Det norske samfunnet preges av et stadig større etnisk mangfold, noe som aktualiserer betydningen av til kulturell tilhørighet og etnisitet i unges identitetsarbeid. Det å skape rammer for å forstå og håndtere forskjeller i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn er viktig for å bygge elevers flerkulturelle forståelse. Her kan skoleverket, spesielt samfunnsfagene, spille en viktig rolle. I prosjektet beskrives og analyseres fortellinger om etnisitet, majoritets- og minoritetskultur, slik de fremstår og håndteres blant elever og lærere samfunnsfagsundervisninger ved to ungdomsskoler i Bergen. Studien undersøker elevenes opplevelser av etniske og kulturell bakgrunn som eksempelvis inkluderende, eksotifiserende eller marginaliserende. I studien benyttes et narrativt teoretiskrammeverk.

Prosjektet er knyttet opp mot Forskningsgruppen for studier at etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn.