Arbeids- og kompetanseområde

Ansatt siden 1.8.1993 som sosiolog med særlig faglig fokus på kjønn, sosial ulikhet, global forståelse og internasjonalisering. Har hatt blant annet hatt undervisningsoppgaver knyttet til ungdomssosiologi, samfunnsfag i barnehagelærerutdanning, organisasjon og ledelse, samfunnsfagsdidaktikk, flerkulturell forståelse og global forståelse. Har førstelektorkompetanse knyttet til sosiologi, kjønn og ledelse, interkulturell kompetanse og ulike læringsformer. Særlig interesse for utvekslingserfaringer som norske studenter får i Zambia og zambiske studenter har fått i Norge gjennom faget Global Knowledge. Internasjonal erfaring: Feltarbeid (6 mnd + 2 mnd) og flere kortere opphold i Indonesia (Bali) i perioden 1991 - 2010. 12 kortere opphold i Namibia som rådgiver for NAMAS i samarbeid med NIED med fokus på kompetanseheving av lærere i skoler for San og Himba-elever i perioden 2005 - 2007. 40 opphold i Zambia i løpet av de siste15 år som rådgiver for utdanningsdepartementet på fådeltmetodikk i zambiske skoler, forsker, faglig veileder for norske og zambiske studenter og internasjonal koordinator. For tiden forskningsprosjekt med University of Zambia og ansvar for studentoppfølging av Global Knowledge-studenter i Zambia.

Underviser i

 • Global Knowledge
 • Pedagogisk leiing og kulturelt mangfald
 • Utdanning og bærekraft
 • Samfunnsfag på GLU

Forskar på

 • Kultursensitive undervisningsformer
 • Tverrkulturell kompetanse i norske barnehager
 • Internasjonale studenters kompetanse etter et år i Norge
 • Norske studenter i Zambia - en form for dannelsesreise?
 • Bærekraftig utvikling og studentmobilitet
 • Hvithet og studentmobilitet
 • Pedagogisk ledelse

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Mangfold i barnehagefeltet - en analyse av makt og kultursensitivitet blant utvekslingsstudenter til og fra det globale Sør gjennom faget Global Knowledge

  Bergersen, Ane (2022)
 • Campus Sogndal og lærerutdanning med fortsatt vektlegging av en kultur preget av ja, samarbeid og innovasjon.

  Bergersen, Ane (2021)
 • Korleis kan global studentmobilitet fremme demokrati og fred? Speedforskning på Forskningsdagene 2021

  Bergersen, Ane (2021)
 • International collaboration Norway - Zambia through student mobility and research for two decades, can COIL be the next step?

  Bergersen, Ane, Kaumba, Samwangala, Mumba, Fidelis (2021)
 • "Vi blander alt sammen" - Barnehagelærerstudenters forståelse av begrepet pedagogisk ledelse.

  Bergersen, Ane, Nornes-Nymark, Merete, Fimreite, Hege (2021)