Høgskulelektor

Fredrik Stenhjem Hagen

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider for tiden med en avhandling om antirasistisk undervisning i den norske skolen. Avhandlingen handler både om elevers forståelse av rasismebegrepet, om hvordan skolen arbeider med antirasisme, og om hvilke muligheter og utfordringer skolen har i dette arbeidet. Jeg er spesielt interessert i historiefagets rolle i elevenes dannelse, og har arbeidet mye med spørsmål omkring undervisning om Holocaust.

Generelt interessert i forholdet mellom tekst, virkelighetsforståelse og historiebevissthet. Jeg har også utgitt flere skjønnlitterære arbeider, og jobber aktivt som litteraturformidler.

Forskar på
 • Gruppebaserte fordommer
 • Antisemittisme
 • Fortellinger om Holocaust
 • Rasisme
 • Antirasisme
 • Dannelse
 • Tekster og narrativer
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Holocaust som idé og trope

  (2023)
 • Man kan mest når man er ferdig

  (2023)
 • Antirasisme etter Auschwitz: Didaktiske refleksjoner om Holocaust som antirasistisk verktøy i den norske skolen

  (2022)
 • Famlande forhold til rasisme-ordet

  (2022)
 • Holocaustundervisning fra post-koloniale perspektiver

  (2022)
 • Vis alle