Førsteamanuensis

Reidun Helen Faye

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker for tiden på rasisme og diskriminering i skolen, og hvordan læreren kan arbeide aktivt for å forebygge dette. Basert på denne forskningen utvikler jeg også digitale læremidler til bruk i lærerutdanning. Blant annet utvikler jeg i samarbeid med Medielab ved HVL et Virtual Reality spill som kan brukes for å trene lærerstudenter på å kjenne igjen og handle hensiktsmessig i møte med rasisme i sine fremtidige klasserom. 

Postdoktor i NFR-prosjektet "Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?" for perioden 2018-2021.

Forskningsinteresser og faglig kompetanse:

- Digital didaktikk og digital kompetanse i klasserommet. Jeg forsker blant annet på hvordan Virtual Reality kan brukes i undervisningssammenheng, og utvikler digitale læremidler. 

- Rasisme- og diskriminering, mangfold- og integrering, antisemittisme. Jeg er blant annet opptatt av hvordan vi kan forberede lærerstudenter best mulig til å imøtegå rasisme og diskriminering i klasserommet. 

- Utdanningsforskning i globale sammenhenger. Jeg har avlagt doktorgradsavhandling i sosiologi om utdanningsprosesser og migrasjon i Nepal. Jeg har i også forsket på utdanning i relasjon til sosialt mangfold og fattigdom i Sør-Sudan og Kambodsja. 

- Samfunnsfagdidaktikk, læringsteori, sosiologi, sosiologisk teori

 

Forskar på
 • Samfunnsfagdidaktikk
 • Digital kompetanse
 • Digital didaktikk
 • Det digitale klasserommet
 • Rasisme og diskriminering
 • Mangfold og integrering
 • Utdanningsforskning i nasjonal og global sammenheng
 • Fattigdom og utvikling 
 • Nepal
 • Tanzania
 • Kambodsja
 • Sudan
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar