Professor

Bodil Elise Ravneberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er statsviter og opptatt av organisering og tilrettelegging av tjenester for samfunnsborgerne. Viktige tema i forskningen min er politikkutforming, samarbeid og koordinering for sosial deltakelse, mangfold og integrering/inkludering. Arbeidet mitt omfatter analyser av ulike politikkområder og mange av dem i et historisk perspektiv, især innen utdanning, velferd og folkehelse. Utvikling og endring av velferds- og omsorgsideologier, enhetsskolens historie, velferdsteknologiske løsninger, profesjonaliseringsprosesser, organisasjonsperspektiver og endringer i synet på mottakere av velferdstjenestene har stått sentralt. Teoretisk har de viktigste verktøyene blitt hentet fra profesjonsteori, organisasjonsteori, historisk sosiologi, demokratiteori, skole- og utdanningshistorie, samt teorier om sosial kapital, politisk og sosial deltakelse og medvirkning. Metodisk har jeg arbeidet mest med kvalitative metoder, men har også anvendt kvantitative metoder i noen grad.
Underviser i
 • Bachelor i folkehelsearbeid: Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode
 • Samfunnskunnskap i grunnskolelærerutdanningen
 • PhD studiet: Studier av danning og didaktiske praksiser
 • Bachelor i folkehelsearbeid: organisasjons- og samfunnsperspektiv
Forskar på
 • Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
 • Velferdsteknologier og profesjonene
 • Integrering av barn og unge i utdanning og lokalsamfunn
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Connectable - social capital in theory and practice

  Faye, Reidun, Ravneberg, Bodil Elise (2022)
 • "Varme","kalde", eller "klamme" hender. Robotikk i helsetjenesten.

  (2022)
 • Preservice teacher perspectives on teaching controversial political issues in multicultural classrooms in Norway and South Africa

  Ravneberg, Bodil Elise, Rangnes, Toril Eskeland (2022)
 • Mot en kontekstuell forståelse av fordomsbegrepet.

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise (2021)
 • Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn

  Faye, Reidun, Lindhardt, Eva Mila, Ravneberg, Bodil Elise, Solbue, Vibeke (2021)
 • Vis alle