Professor

Bodil Elise Ravneberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er statsviter og opptatt av organisering og tilrettelegging av tjenester for samfunnsborgerne. Viktige tema i forskningen min er politikkutforming, samarbeid og koordinering for sosial deltakelse, mangfold og integrering/inkludering. Arbeidet mitt omfatter analyser av ulike politikkområder og mange av dem i et historisk perspektiv, især innen utdanning, velferd og folkehelse. Utvikling og endring av velferds- og omsorgsideologier, enhetsskolens historie, velferdsteknologiske løsninger, profesjonaliseringsprosesser, organisasjonsperspektiver og endringer i synet på mottakere av velferdstjenestene har stått sentralt. Teoretisk har de viktigste verktøyene blitt hentet fra profesjonsteori, organisasjonsteori, historisk sosiologi, demokratiteori, skole- og utdanningshistorie, samt teorier om sosial kapital, politisk og sosial deltakelse og medvirkning. Metodisk har jeg arbeidet mest med kvalitative metoder, men har også anvendt kvantitative metoder i noen grad.
Underviser i
  • Bachelor i folkehelsearbeid: Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode
  • Samfunnskunnskap i grunnskolelærerutdanningen
  • PhD studiet: Studier av danning og didaktiske praksiser
  • Bachelor i folkehelsearbeid: organisasjons- og samfunnsperspektiv
Forskar på
  • Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
  • Velferdsteknologier og profesjonene
  • Integrering av barn og unge i utdanning og lokalsamfunn
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle