Arbeids- og kompetanseområde

Antropolog, arbeider med flerkulturelle forhold, urfolkstematikk og menneskerettigheter. Produksjon av lærebøker i samfunnsfag for grunnskolen og lærerutdanningene.

Underviser i

  • SRLE - Samfunn, religion, livssyn og etikk (30 sp)
  • LKB - Leiing og kulturkompetanse i barnehagen (30 sp)

Forskar på

  • Flerkulturelle forhold, urfolk, nasjonale minoriteter i barnehage og skole.

Forskargrupper