Barnehagens matematikk

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

Februar 2015 - Juni 2018